Skip to content
: 13990 >> 15990 >> https://naracki.els.mk/profile/login
: contact@els.mk

За нас

За нас

Еко Логистик Сервис е компанија чија основна дејност е превземање и испорака на пратки кои не надминуваат тежина од 20 кгр. Превземањето и испораката ја вршиме на територија на целата држава без оглед дали се работи за итни или редовни пратки. Итните пратки се испорачуваат во текот на истиот ден или најдоцна до 24 часа од нивното превземање додека редовните пратки стасуваат на назначената адреса за не подолго од 48 часа. Еко Логистик Сервис располага со возен парк од преку 30 мали и средни доставни возила кои користат исклучиво еколошки горива како што се компримиран природен гас (метан) и течен нафтен гас (пропан/бутан) и немаат зголемена емисија на штетни издувни гасови при своето согорување. На поблиски дестинации користиме електрични скутери и велосипеди и со тоа го заокружуваме нашето начело на одговорно однесување кон природата и животната средина па со полно право велиме дека ние сме општествено одговорна компанија која се однесува во склад со заложбите за намалување на загадувањето и здрава животна средина. Еко Логистик Сревис е и единствен оператор со пратки во државата кој располага со лиценца за користење на меѓуградскиот автобуски превоз за потреби на своето работење.

 

Вашите пратки можете да ги подигате или оставате за испорака во нашите канцеларии на следниве адреси:

Преглед на мапа
• Штип, Улица Партизанска бр. 40
• Кичево, Булевар Ослободување бб-железничка станица
• Охрид, Автобуска станица
• Битола, Автобуска станица
• Прилеп, Нова Автобуска Станица
• Велес, Автобуска станица
• Гевгелија, Јосиф Јосифовски бр.14
• Струмица, Климент Охридски бр. 62
• Кочани, ул. Димитар Влахов бр. 82
• Куманово, ул. Октомвриска Револуција бр.2/2
• Гостивар, ул. Борче Кочовски б.б.
• Кавадарци (наскоро) Автобуска станица
• Скопје, Меѓуградска Автобуска Станица
• Скопје, ул. Манапо,ТЦ Карпош наспроти Сити Мол
• Скопје, ул. 15-ти Корпус бр.1
• Скопје, новоотворената канцеларија на ул. „Пластичарска“.