ул.15-ти Корпус бр.1 Скопје
13990 :: 15990
naracki@els.mk

Еко Логистик Сервис

..:: брза, доверлива и еколошка приватна пошта ::..

ЕКО ЛОГИСТИК СЕРВИС ДООЕЛ Скопје е компанија чија основна дејност е превземање и испорака на пратки кои не надминуваат тежина од 20 кг. Вршиме транспорт и на потешки пратки, во посебен договор со клиентите. Превземањето и испораката ја вршиме на територија на целата држава без оглед дали се работи за итни или редовни пратки. Итните пратки се испорачуваат во текот на истиот ден или најдоцна до 24 часа од нивното превземање додека редовните пратки стасуваат на назначената адреса за не подолго од 48 часа.

Еко Логистик Сервис располага со возен парк од преку 30 мали и средни доставни возила кои користат исклучиво еколошки горива како што се компримиран природен гас (метан) и течен нафтен гас (пропан/бутан) и немаат зголемена емисија на штетни издувни гасови при своето согорување. На поблиски дестинации користиме електрични скутери и велосипеди и со тоа го заокружуваме нашето начело на одговорно однесување кон природата и животната средина, па со полно право велиме дека ние сме општествено одговорна компанија која се однесува во склад со заложбите за намалување на загадувањето и здрава животна средина.

Еко Логистик Сервис е и единствен оператор со пратки во државата кој располага со лиценца за користење на меѓуградскиот автобуски превоз за потреби на своето работење.

Еко логистик сервис отвори канцеларии скоро во сите поголеми градови во земјата
Преглед на мапа

SQ|EN|MK