ул.15-ти Корпус бр.1 Скопје
13990 :: 15990
naracki@els.mk

Контакт

ИНФОРМАЦИИ ЗА НАС

phone1
Телефони:
13990
15990
E-mail:
info@els.mk
naracki@els.mk

location
Адреса:
Главен центар
ул. 15-ти Корпус бр.1
1000 Скопје, Република Северна Македонија

support
24/7 Нарачки
https://naracki.els.mk

delivery
Експресна достава
Брзи пратки, во текот на истиот ден
Групни пратки, во рок од 3 дена