ул.15-ти Корпус бр.1 Скопје
13990 :: 15990
naracki@els.mk

Нарачка на достава без најава

Нарачка на достава без најава

Внесете ги податоците за адресата од која што треба да се преземе пратката, Вашите контакт податоци, адресата на која што треба да се достави, типот на пратката, тежината и опционално откупот којшто треба да Ви се врати, а потоа стиснете на Нарачај.